Impresum

Časopis Dijabetes/Slatki život glasilo je Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga sa sjedištem u Ilici 48/II u Zagrebu.

Glavni urednik časopisa je Zrinka Mach, mag. soc. geront, predsjednica HSDU-a.

Časopis izlazi 6 puta godišnje te se pored tiskanog publikacija nalazi i u online izdanju.

Tražilica

Copyright © 2019 HSDU. Sva prava pridržana.
Designed and developed by Dedal komunikacije d.o.o.