Edukacijska radionica "Dijete s dijabetesom i roditelji"

Edukacijska radionica na kojoj bi se, uz sudjelovanje stručnjaka, kao i roditelja djece s dijabetesom, postojećim i novootkrivenim osobama pomagalo u svladavanju prvih koraka.

Tražilica

Copyright © 2017 HSDU. Sva prava pridržana.
Designed and developed by Dedal komunikacije d.o.o.