Udruge HSDU-a

Bjelovar

DIJABETIÄŒKA UDRUGA
BJELOVAR

Nataša Galović
Veliko Korenovo 123 A
43000 BJELOVAR
Mob: 091/50 33 288
E-mail: natasa.carek@gmail.com

Crikvenica

KLUB DIJABETIÄŒARA CRIKVENICA
Marina Baričević
Kotarska 13a
51260 CRIKVENICA
Mob: 098/72 72 19
E-mail: mbaricev@inet.hr

ÄŒakovec

UDRUGA DIJABETIČARA MEĐIMURJA
Marija Stojić
Kralja Tomislava 36, 40000 ÄŒAKOVEC
E-mail: marija.stojic20@gmail.com

Daruvar

DARUVARSKA DIJABETIÄŒKA UDRUGA
Velimir Simić
Frana Kršinića 11, 43500 DARUVAR
Mob: 098/93 71 037

Delnice

DRUŠTVO DIJABETIÄŒARA DELNICE
Ljubica Vujnović
Kranjčevićeva 12
51300 DELNICE
Tel: 051/81 13 36
Fax: 051/81 13 36
E-mail: ljubica.vms.del@gmail.com

Donji Miholjac

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA DONJI MIHOLJAC
Mijo Rakitić
Vukovarska 77, 31540 DONJI MIHOLJAC
Tel: 031/ 63 16 49

Dubrovnik

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD ŠEĆERNE BOLESTI DUBROVNIK
Ivo Bratičević
A. Hebranga 83, 20000 DUBROVNIK
Mob: 098/52 64 06

Dubrovnik_djeca

UDRUGA DJECE OBOLJELE OD DIJABETESA I NJIHOVIH RODITELJA “SLATKI ŽIVOT”
Željko Jaković
Iva Račića 5, 20000 DUBROVNIK
Tel: 020/42 28 55
Mob: 098/73 28 00
Web: www.udruga-slatki-zivot.hr
E-mail: slatki.zivot@du.t-com.hr

Dugo Selo

UDRUGA DIJABETIÄŒARA DUGO SELO
Kruno Ivaniček
Josipa Zorića 22, 10370 DUGO SELO
Mob: 099/59 27 095
E-mail: medilana.larix@gmail.com

Garešnica

DIJABETIÄŒKA UDRUGA GAREŠNICA
Ana Kovačević
V. Nazora 18, 43280 GAREŠNICA
Mob: 097/77 32 381
E-mail: garesnica.dug@gmail.com

Gospić

UDRUGA DIJABETIČARA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
Zrinka Rosić
Kralja Petra Krešimira IV 13, 53000 GOSPIĆ
Tel: 053/57 25 09
E-mail: zrin.rosa@gmail.com

Imotski

UDRUGA DIJABETIÄŒARA IMOTSKE KRAJINE
Ante Lažeta
Put Jezerca 15
21260 IMOTSKI
Mob: 095/86 23 399
E-mail: dijabetim@net.hr
 

Jastrebarsko

DIJABETIÄŒKO DRUŠTVO JASTREBARSKO
Velimir Mirt
V. Mačeka 2, 10450 JASTREBARSKO
Tel: 01/55 30 658
Mob: 091/90 45 990
E-mail: diabetes.jaska@gmail.com

Karlovac

DIJABETIÄŒKO DRUŠTVO KARLOVAC
Marijan Hrovat
Domobranska 20 C, 47000 KARLOVAC
Mob: 099/22 36 453
E-mail: dijabetickodrustvokarlovac@gmail.com
 

Krapina

UDRUGA OBOLJELIH OD DIJABETESA KRAPINA
Marko Štefanko
Gajev trg 12, 49000 KRAPINA
Tel: 049/37 05 93
Mob: 099/84 24 426

Krasica

UDRUGA DIJABETIÄŒARA GRADA BAKRA
Mirjana Perković
Krasica 145 a, 51224 KRASICA
Tel: 051/76 62 93
Fax: 051/76 62 93
E-mail: mirjanape@gmail.com

Kutina

KUTINSKO DIJABETIÄŒKO DRUŠTVO
Svjetlana Koutnik
Kralja P.Krešimira IV 3/I, 44320 KUTINA
Tel: 044/68 28 11
E-mail: skoutnik@yahoo.com

Makarska

MAKARSKA DIJABETIÄŒKA UDRUGA
Milivoj Brkušić
Put Požara 6a, 21300 MAKARSKA
Tel: 021/61 38 17
E-mail: milivoj.brkusic@st.t-com.hr

Mali Lošinj

UDRUGA DIJABETIÄŒARA CRES-LOŠINJ
Ivan Vlašić
Vladimira Gortana 32/I, 51550 MALI LOŠINJ
Tel/fax: 051/23 27 74
Mob: 098/ 64 40 50
E-mail: ivica.vlasic@outlook.com

Našice

UDRUGA DIJABETIÄŒARA NAŠICE
Silvija Cindori
Dore Pejačević 27, 31500 NAŠICE
Tel: 031/ 61 12 48
Mob: 091/49 48 008
E-mail: vlcindori@gmail.com

NedelišÄ‡e

UDRUGA DIJABETIÄŒARA NEDELIŠÄ†E
Sanja Bratković
Antuna Mihanovića 14, 40000 ČAKOVEC
Mob: 099/21 51 999
E-mail: udrugadijabeticaranedelisce@gmail.com

Nova Gradiška

UDRUGA DIJABETIÄŒKIH BOLESNIKA NOVA GRADIŠKA
Terezija Grgić
Strossmayerova 17, 35400 NOVA GRADIŠKA
Tel: 035/36 18 44
Mob: 098/22 69 09
E-mail: terezija.grgic@gmail.com

Novska

DIJABETIÄŒKO DRUŠTVO NOVSKA
Barica Pastorčić
Zagrebačka 6, 44330 NOVSKA
Tel: 044/60 01 21
Fax: 044/60 83 10
Mob: 099/41 38 209
E-mail: barica.pastorcic@dz-kutina.hr

Ogulin

UDRUGA SLATKI OGULINCI
Ljerka Medved
PešÄ‡enica 51, 47300 OGULIN
Mob: 091/53 72 947
E-mail: ljerka.medved@gmail.com

Omiš

DIJABETIÄŒKO DRUŠTVO OMIŠ
Zdravka Šodan
Poljički trg 8 A, 21310 OMIŠ
Mob: 091/53 01 656
E-mail: zdravka.sodan@gmail.com

Orahovica

DIJABETIÄŒKA UDRUGA ORAHOVICA
Ivica Martinčević
Stjepana Radića 13, 33515 ORAHOVICA
Tel: 033/64 60 62
Mob: 091/64 60 621
E-mail: mirko.busljeta@gmail.com

Orahovica_zdravlje

DIJABETIÄŒKA UDRUGA „ZDRAVLJE“ ORAHOVICA
Stjepan Dujmić
Bana Jelačića 21, 33515 ORAHOVICA
Tel: 033/67 36 73
E-mail: stjepan.dujmic@vt.htnet.hr

Osijek

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA OSIJEK
Ivan Klanac
Vijenac Kraljeve Sutjeske 2, 31000 OSIJEK
Tel: 031/28 33 33
Fax: 031/28 33 33
E-mail: dijabetes.os@os.htnet.hr

 

Osijek_Madi

UDRUGA MALIH DIJABETIÄŒARA "MADI"
Renata Bockovac
Voćarska 3, 31000 OSIJEK
Mob: 091/58 12 396
Web: www.ma-di.hr
E-mail: renatabockovac@gmail.com

Pisarovina

UDRUGA DIJABETIÄŒARA PISAROVINA
Senada Klarić
Ivana Gorana Kovačića 2, 10451 PISAROVINA
Mob: 091/51 17 757
E-mail: senada.klaric@gmail.com

Ploče

UDRUGA “SLATKI” PLOÄŒE
Matilda Viskić
Rogotinska 5, 20340 PLOÄŒE
Tel: 020/67 81 55
Fax: 020/67 81 55
E-mail: slatki.ploce@gmail.com

Popovača

UDRUGA DIJABETIÄŒARA GRADA POPOVAÄŒA
Renato Beronić
Zagrebačka 20, 44317 POPOVAČA
Mob: 098/43 03 53
E-mail: udruga.dijabeticara.popovaca04@gmail.com

Rab

UDRUGA DIJABETIÄŒARA RAB
Željka Škrabec
A.Ugalje 3, 51280 RAB
Tel: 051/72 50 59
E-mail: zeljka.skrabec@ri.t-com.hr

Ravna Gora

DRUŠTVO DIJABETIÄŒARA RAVNA GORA
Karlica Krulić
Vatrogasna 21, 51314 RAVNA GORA
Mob: 091/79 05 875
E-mail: karlica.krulic@gmail.com

Rijeka_Mellitus

UDRUGA DIJABETIÄŒARA MELLITUS RIJEKA
Adriana Modrušan
Stanka Frankovića 44, 51000 RIJEKA
Mob: 095/90 27 678
E-mail: info@mellitus-rijeka.hr
Web: www.mellitus-rijeka.hr

Rijeka

DRUŠTVO DIJABETIÄŒARA RIJEKA
Božidar Dasović
Šetalište Joakima Rakovca 42, 51000 RIJEKA
Tel: 051/42 46 95
Fax: 051/42 46 95
Mob: 091/34 72 791
E-mail: bozidar.dasovic@optinet.hr

Rovinj

DIJABETIČKA UDRUGA "SLATKA STRANA ŽIVOTA"
Irena Ivančić
Trg na Križu 11, 52210 ROVINJ
Mob: 095/19 64 477
E-mail: slatka.strana.zivota@gmail.com

Samobor

UDRUGA SLATKI SAMOBORCI
Ksenija Kolman Goreta
Trg Antuna Mihanovića 6, 10430 SAMOBOR
Mob: 098/52 94 42
E-mail: slatki.samoborci@gmail.com

Sisak

DIJABETIÄŒKO DRUŠTVO GRADA SISKA
Darko Velhes
Trg grada Heidenheima 1, 44000 SISAK
Tel: 044/40 01 30
Fax: 044/40 01 31
Mob: 091/47 41 115
Web: www.dbsisak.wordpress.com
E-mail: dijabeticko-drustvo@net.hr

Slatina

DIJABETIÄŒKA UDRUGA SLATINA
Katica Lisica
Trg sv. Josipa 5, 33520 SLATINA
Tel: 033/55 06 63
Mob: 095/56 42 234

Slavonski Brod

BRODSKA DIJABETIÄŒKA UDRUGA
Ivan Žajgar
P. Krešimira IV 2, 35000 SLAVONSKI BROD
Tel: 035/44 54 75
Mob: 091/51 83 956
E-mail: slavko@diabetes.hr

Split

SPLITSKO DIJABETIÄŒKO DRUŠTVO
Branko Lulić
Ban Mladenova 9/I, 21000 SPLIT
Tel: 021/39 50 16
Fax: 021/39 50 16
Web: www.diabetes-split.hr
E-mail: info@diabetes-split.hr

Šibenik

DRUŠTVO DIJABETIÄŒARA ŠIBENIK
Davor Lambaša
Ul. Stipe Ninića 36, 22000 ŠIBENIK
Tel: 022/21 81 80
Mob: 098/ 18 86 946
E-mail: ddiabetessi@net.hr

Tar

DIJABETIÄŒKA UDRUGA TAR-VABRIGA
Jadranka Radojković
Istarska 8, 52465 TAR
Tel: 052/44 31 88
E-mail: dijabeticka.udruga.tar.vabriga@gmail.com

Trogir

DIJABETIÄŒKO DRUŠTVO TROGIR
Katja ŠÄ‡urla
Ul.kardinala Alojzija Stepinca 74, 21220 TROGIR
Mob: 091/53 61 939
E-mail: kscurla@gmail.com

Varaždin

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA VARAŽDIN
Antonija Brlek
Graberje 33, 42000 VARAŽDIN
Tel: 042/39 31 55
Fax: 042/39 31 55
Mob: 091/39 31 555
E-mail: antonija.brlek@gmail.com

Velika Gorica

VG DIJABETIÄŒAR
Milka Vitez
Matije Slatinskog 2, 10410 VELIKA GORICA
Tel: 01/ 62 14 260
Mob: 098/13 79 160
E-mail: vg.dijabeticar@gmail.com

Virovitica

UDRUGA DIJABETIÄŒARA VIROVITICA
Zdenka Vajtner
Trg bana J. Jelačića 10, 33000 VIROVITICA
Tel: 033/72 12 97
E-mail: ivica.vajtner1@vt.t-com.hr

Vojnić

DIJABETIČKA UDRUGA VOJNIĆ
Veseljko Domjanović
Krešimirova 3, 47220 VOJNIĆ
Tel: 047/88 34 23
Mob: 098/17 93 242

Zadar

ZADARSKA DIJABETIÄŒKA UDRUGA
Serđo Mičić
Bana J. Jelačića 6, 23000 ZADAR
Mob: 099/59 59 981, kontakt osoba Zdravko Fain
E-mail: zdravkofain@yahoo.com

Zadar_cukrići

UDRUGA CUKRIĆI ZADAR
Doris Bailo
Andrije Kačića Miošića
13 B, 23000 ZADAR
Mob: 098/91 97 272
E-mail: udruga.cukrici@gmail.com
Web: http://cukrici-zadar.hr

Zagreb

ZAGREBAÄŒKO DIJABETIÄŒKO DRUŠTVO
Ivana Buzjak
Ilica 48/I, 10000 ZAGREB
Tel: 01/48 47 429
Fax: 01/48 47 429
E-mail: info@zadi.hr
Web: www.zadi.hr

Zaprešić

UDRUGA DIJABETIÄŒARA ZAPREŠIĆ
Sandra Bršec Rolih
Trg mladosti 13, 10290 ZAPREŠIĆ
Mob: 091/31 31 045
E-mail: sandra.brsec@gmail.com

Županja

DIJABETIČKA UDRUGA ŽUPANJA
Pavao Mach
Vlahe Bukovca 4, 32270 ŽUPANJA
Tel: 032/83 25 66
E-mail: pavomach@gmail.com

 

Udruge na karti

Tražilica

Copyright © 2017 HSDU. Sva prava pridržana.
Designed and developed by Dedal komunikacije d.o.o.