PETRA, 30 godina, trudnica

„Moja je poruka svim trudnicama da se informiraju i da se cijepe protiv gripe jer su tijekom trudnoće u povećanom riziku.“

Pogledajte video
Marica

MARICA, 70 godina

Dražen

DRAŽEN, 54 godine Srčani bolesnik

Petra

PETRA, 30 godina Trudnica

Slavko

SLAVKO, 75 godina Boluje od šećerne bolesti

Sanja

SANJA, 59 godina Boluje od alergijske astme