Svi oboljeli od šećerne bolesti koji na redovne kontrole dolaze u Sveučilišnu kliniku “Vuk Vrhovac”, mogu se odmah i cijepiti protiv penumokoka. Više informacija doznajte od glavne sestre Klinike, dipl.med.techn. Vilme Kolarić.