U Hrvatskoj je stopa procijepljenosti i djece i odraslih osoba nezadovoljavajuća, osobito u nekim županijama i u nekih skupina s povišenim rizikom. Tako je prije nekoliko godina upravo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koja ima najnižu stopu procijepljenosti djece izbila manja epidemija ospica. Istraživanje u našim bolnicama pokazalo je da je među hospitaliziranim bolesnicima koji su imali indikaciju za cijepljenje svega 15% oboljelih bilo cijepljeno protiv gripe, a čak samo 2% cijepljeno protiv pneumokoka. Hrvatska spada i u zemlje s jednom od najnižih stopa procijepljenosti protiv SARS-CoV-2 u Europskoj uniji. To ukazuje na potrebu provođenja dodatnih javnozdravstvenih mjera za promoviranje cijepljenja u prevenciji respiratornih infekcija, osobito u osoba s povišenim rizikom, kako bi se stopa oboljelih i umrlih od ovih bolesti u Hrvatskoj smanjila na najmanju moguću mjeru.

Izvor: https://issuu.com/dijabetes/docs/casopis_dijabetes-slatki_zivot_4-2022