Jedna od uloga medija jest i educirati širu javnost. Od početka javno- zdravstvene kampanje “Reagiram i preveniram” mediji su imali vrlo bitnu ulogu u prijenosu informacija. Tim su putem dali podršku ne samo kampanji već i daljnjoj edukaciji građana.