Predstojnik Sveučilišne klinike “Vuk Vrhovac” i predsjednik Hrvatskog društva za dijebetes i bolesti metabolizma HLZ-a, prof. dr. sc. Dario Rahelić objasnio je zašto je bitno da se osobe u povećanom riziku cijepe protiv gripe i pneumoka. Pogledajte više o svemu u videu.