ZRINKA, ima transplantirani bubreg

„Poručila bih svima koji imaju neki od transplantiranih organa da razgovaraju sa svojim liječnicima i prema njihovim preporukama se cijepe protiv pneumokokne bolesti. Cjepivo nas štiti da izbjegnemo teške oblike bolesti, hospitalizaciju i moguće neželjene posljedice.“

Marica

MARICA Osoba s kroničnim bolestima

Dražen

DRAŽEN Srčani bolesnik

Zrinka

ZRINKA Ima transplantirani bubreg

Slavko

SLAVKO Boluje od šećerne bolesti

Sanja

SANJA Boluje od alergijske astme