ANKETA O CIJEPLJENJU PROTIV COVID-19, GRIPE I PNEUMOKOKA OSOBA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU U RH

Poštovani/e

Molimo punoljetne osobe sa šećernom bolešću iz Republike Hrvatske da odvoje dio vremena i odgovore na pitanja u ovoj anketi.

Anketa je potpuno anonimna, ima 14 pitanja, a popunjava se na način da je potrebno odgovoriti na svako pitanje. U jednom pitanju potrebno je upisati broj (godine), a u tri pitanja potrebno je upisati odgovor/razlog/objašnjenje.

Cilj ove ankete je saznati stavove osoba sa šećernom bolešću u RH o cijepljenju protiv gripe, COVID-19 i pneumokoka.

Svi prikupljeni podaci bit će statistički obrađeni i pripremljeni za prezentiranje i objavljivanje.

Rezultate ankete ćemo objaviti u našem časopisu Dijabetes/slatki život, na web stranici Saveza www.dijabetes.hr i na Facebook stranice Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga.

Anketu ispunite na poveznici

Hvala svima na odvojenom vremenu i popunjavanju ankete!