SASTANAK ODBORA ZA DJECU I MLADE HSDU-a

Doris Bailo

Predsjednica Odbora za djecu i mlade HSDU-a, predsjednica udruge Cukrići – Zadar i članica IO HSDU-a

Na sastanku Izvršnog odbora uvidjeli smo brojne probleme s kojima se susreću djeca sa šećernom bolešću i njihovi roditelji kao i dosadašnja iskustva po pitanju navedene problematike te smo odlučili osnovati Odbor za djecu i mlade HSDU-a. Cilj Odbora je pomoći u rješavanju poteškoća na koje nailaze roditelji i djeca u svakodnevnim životnim situacijama kao i u međusobnom povezivanju svih udruga koje rade s djecom i mladima. Smatramo da se za prava djece i mladih lakše izboriti zajedničkim radom kroz krovnu organizaciju HSDU.

Na prvom sastanku Odbora, koji je održan 26. siječnja 2023. putem ZOOM-a, sudjelovali su predsjednici i predstavnici udruga koji među svojim članovima imaju djecu i mlade sa šećernom bolešću. Odbor je zamišljen tako da na njemu mogu sudjelovati zainteresirani koji bi svojim iskustvom, angažmanom i prijedlozima poboljšali život djeci i mladima sa šećernom bolešću kao i njihovim obiteljima.

Tijekom sastanka prisutni su iznijeli probleme na koje nailaze u svojim sredinama. Razgovorom smo došli do zaključaka kako su nam neki problemi zajednički, a neki su specifični zbog situacija u njihovim mjestima stanovanja.

Sastanak je pokazao da je za osnivanjem Odbora postojala velika potreba jer je situacija posljednjih godina postala sve zahtjevnija, posebno s obzirom na pandemiju COVID-19. Iako su se poboljšala neka prava iz zdravstvenog i socijalnog sustava, i dalje imamo mnogo neriješenih problema u skrbi za djecu u odgojno-obrazovnom sustavu.

Neki od tih problema o kojima se razgovaralo jesu: nepotrebno često vještačenje djece sa šećernom bolešću iako je dijabetes kronična nezarazna bolest koja neće proći; gubitak određenih prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvene skrbi i mirovinskog osiguranja nakon navršenih 16 godina; nemogućnost ostvarivanja prava korištenja dječjih vrtića u punom opsegu; nemogućnost izbora željenih zanimanja prilikom upisa u srednju školu i samog zapošljavanja. Unatoč tomu što je odobren i na listi HZZO-a glukagon u raspršivaču, još uvijek postoji otpor prema njegovoj primjeni. Naime, zbog ovog otpora u školi dolazi do neprimjenjivanja Protokola o postupanju u školi s učenicima oboljelima od šećerne bolesti. Protokol je odobrilo Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu, a proslijeđen je svim školama u Republici Hrvatskoj.

Na Odboru se ujedno razgovaralo i o projektnim aktivnostima koje provodi Savez kao i brojnim aktivnostima koje provode udruge, članice Saveza. Nakon nekoliko godina HSDU ponovo organizira edukativno-rekreativni kamp za djecu i mlade sa šećernom bolešću od 26. lipnja do 1. srpnja 2023. pa je i ovaj sastanak bio prilika da se o tome porazgovara i da se pozovu zainteresirane udruge i roditelji na sudjelovanje.

Ovaj sastanak je još jednom potvrdio da zajedničkim radom zaista možemo poboljšati mogućnosti za kvalitetniji život i naš već dugo korišteni slogan „Zajedno smo jači“ itekako ima smisla. 

POVEZNICA: Časopis Dijabetes – SLATKI ŽIVOT