Organizacija

Danas se HSDU organizacijski sastoji od mjesnih (lokalnih) udruga, odnosno društava – 54 mjesnih udruga, koje su osnovane i rade diljem Hrvatske po programu rada koji je u skladu s preporukama HSDU-a koji se na državnoj razini skrbi o zaštiti prava osoba sa šećernom bolešću.Učlanjivanjem u mjesnu udrugu svatko, bilo to osoba sa šećernom bolešću, član obitelji, prijatelj ili medicinski radnik, može sudjelovati u programu rada koji ta udruga provodi. U svom radu HSDU je povezan sa Sveučilišnom klinikom Vuk Vrhovac koja je Referentni centar za dijabetes, Regionalnim i županijskim centrima za dijabetes, Domovima zdravlja, Uredima za zdravstvo lokalnih samouprava diljem Hrvatske itd. Niz javnozdravstvenih ustanova i zdravstvenog osoblja uključeno je u rad Saveza – HZJZ, HZZO i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar.Članovi Izvršnog odbora Saveza također su i članovi Društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora koji na državnoj razini prati i koordinira rad svih ključnih i odgovornih ustanova i zdravstvenog osoblja u svezi sa šećernom bolešću.HSDU surađuje s mnogobrojnim tvrtkama koje u svojoj djelatnosti imaju dijabetički program   (medicinska pomagala, lijekove, prehrambene proizvode) i koje svojim sponzorstvima, donacijama i programima sudjeluju u gotovo svim aktivnostima Saveza. Prema Statutu HSDU-a udruge dijabetičara s teritorija RH dobrovoljno i temeljem pisanog Zahtjeva postaju redoviti članovi Saveza. Dužnosti redovitih članova su: da redovito plaćaju članarinu, da rade u skladu s propisima i statutom Saveza, da provode zajedničke zaključke i preuzete obveze, da čuvaju i razvijaju ugled Saveza. Radom Saveza upravljaju: skupština, izvršni odbor, predsjednik i dopredsjednici. Skupština utvrđuje i usmjerava rad Saveza, te donosi odluke vezane za ostvarivanje ciljeva i zadataka Saveza. Skupštinu čine izabrani predstavnici ili njihovi zamjenici iz  udruga koje su redoviti članovi Saveza.Izvršni odbor je izvršno tijelo Saveza. On neposredno obavlja poslove iz djelokruga rada Saveza, provodi odluke Skupštine i brine o racionalnom korištenju materijalnih sredstava Saveza. Za svoj rad Izvršni odbor odgovara Skupštini. Izvršni odbor ima ukupno 13 (trinaest) članova, od kojih je 11 (jedanaest) članova izabrano, a 2 (dva) su člana imenovana.Predsjednik rukovodi Savezom, predstavlja ga i zastupa. Prema odlukama Izvršnog odbora Saveza zaposlenici provode aktivnosti od prijava na razne Natječaje za dobivanje financijskih sredstava pa do same provedbe konkretnih programskih aktivnosti. Za koordinaciju rada i aktivnosti ureda i članica Saveza zadužen je predsjednik Saveza, a za nadzor i evaluaciju Izvršni odbor. Financijske odluke donosi Izvršni odbor, a nadzor nad financijskim poslovanjem vrši Nadzorni odbor. Računovodstvo i knjigovodstvo vodi ovlašteni računovođa.  POPIS UPRAVLJAČKOG TIJELA HSDU-a– na Izbornoj skupštini HSDU-a održanoj u 12.svibnja 2021. godine izabrano je članstvo upravljačkog tijela kojima mandat traje 4 godine (2021 – 2025): Predsjednica HSDU-a je Zrinka Mach, mag. soc. geront. Izvršni odbor HSDU-a čine:

 1. Doris Bailo
 2. Irena Ivančić
 3. Karlica Krulić
 4. Slavko Lacković
 5. Dragica Lukić
 6. Zrinka Mach
 7. Ivica Martinčević
 8. Ivan Pšeničnjak
 9. Katja Šćurla
 10. Marica Varjačić
 11. Prof.dr.sc.Dario Rahelić
 12. Tomas Matić dr.sc.

 Nadzorni odbor HSDU-a čine:

 1. Marijan Horvat
 2. Davor Lambaša


ČLANSTVO HSDU-a:Svaka udruga članica, prvenstveno okuplja osobe sa šećernom bolešću, članove njihovih obitelji, medicinsko osoblje i naravno svakoga zainteresiranog za rad ovakve udruge. Upis u članstvo, evidencija i uplata članarina vrši se na lokalnom nivou.