Live panel Šećerna bolest i cijepljenje

Live panel Šećerna bolest i cijepljenje

Poštovani

pozivamo Vas na online panel ŠEĆERNA BOLEST I CIJEPLJENJE, koji će se održati 01. listopada 2020. godine s početkom u 17:00 sati u organizaciji Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga.

Na online panel možete se registrirati klikom na link  https://digitalnasoba.adobeconnect.com/secerna-bolest-i-cijepljenje/event/registration.html

Kontinuirana edukacija osoba sa šećernom bolešću vrlo je važna kako bi mogli dobro regulirati vrijednosti glikemije te tako spriječili ili odgodili nastanak komplikacija šećerne bolesti. Unatoč tome, o cijepljenju se u edukaciji osoba sa šećernom bolešću vrlo rijetko govori. S pandemijom COVID-19 uočilo se kolika je važnost cijepljenja posebice kad su u pitanju osobe sa kroničnim bolestima. Redovito cijepljenje je osobito važno za osobe sa šećernom bolešću s obzirom da su i inače pod povećanim rizikom za razvoj teže kliničke slike infekcije i nastanak komplikacija zaraznih bolesti koje se inače mogu spriječiti cjepivom.

O cijepljenju, vrstama cjepiva, važnosti cijepljenja osoba sa šećernom bolešću posebice u starijoj životnoj dobi, zašto se ne cijepimo češće, postoji li otpor prema cijepljenju te očekivanom cjepivu protiv COVID-19 na live panelu razgovarat će:

Doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med., dijabetolog, predstojnik Sveučilišne klinike „Vuk Vrhovac“, predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskoga liječničkog zbora

Dr. sc. Bernard Kaić, prim. dr. med., specijalist epidemiologije, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Dr. sc. Gorana Mirošević, dr. med. specijalistica interne medicine, subspecijalistica endokrinologije i dijabetesa, voditeljica Odjela za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Zavoda „Mladen Sekso“ Klinike za internu medicinu u KBC „Sestre milosrdnice“

Zrinka Mach, mag. soc. geront., predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga