Javnozdravstvena akcija na Cvjetnom trgu

Hrvatski savez dijabetičkih udruga obilježio je Hrvatski dan šećerne bolesti na Cvjetnom trgu u Zagrebu u subotu 11. svibnja u suradnji s Hrvatskim društvom za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a i Društvom za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a kao i drugim stručnim društvima i relevantnim institucijama. Uz medicinske sestre iz Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, KB Merkur dr. sc. Vilmu Kolarić, glavnu sestru SK Vuk Vrhovac: bacc. med. techn. Blanka Šir i bacc. med. techn. Kristina Vujnović, dijabetologinju i endokrinologinju dr. Anicu Badanjak i mag. Nikolu Mesarića u javnozdravstvenoj akciji aktivno su sudjelovali studenti Sveučilišnog odjela za sestrinstvo Hrvatskoga katoličkog sveučilišta: Ivona Gracin, Alenka Lakatoš, Hrvoje Pili i Matko Matišić iz Kluba studenata sestrinstva HKS-a Nutrix, studenti Medicinskog fakulteta HKS-a: Šimun Petar Praljak, Dušica Kasun i Lea Šečić te studenti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Fani Čeović, Mare Žunić, Klara Grgorinić, Anja Kovačić, Luna Zetaić i Luka Linarić iz udruge CroMSIC.

Na javnozdravstvenoj akciji na Cvjetnom trgu tristotinjak prisutnih građana moglo je besplatno izmjeriti šećer u krvi, krvni tlak, ITM, napraviti analizu sastava tijela i izraditi zdravi napitak na smoothie bikeu. Od najboljih zdravstvenih stručnjaka građani su mogli dobiti sve potrebne edukativne materijale, informacije i savjete kako prevenirati šećernu bolest, pravovremeno je otkriti i liječiti te spriječiti komplikacije. Izjave za medije tom prilikom su dali prof. dr. sc. Dario Rahelić, predstojnik SK Vuk Vrhovac, KB Merkur i predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma pri Hrvatskom liječničkom zboru, prim. Ivana Brkić Biloš, dr. med., voditeljica Službe za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti HZJZ-a, prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med., ravnatelj NZJZ „Andrija Štampar“, mag. nutricionizma Nikola Mesarić iz Službe za prehranu i dijetetiku Kliničkoga bolničkog centra Zagreb i dr. sc. Zrinka Mach, mag. soc. geront., predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga.

Ovim putem zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u javnozdravstvenoj akciji, kao i predstavnicima institucija i stručnih društava koji su nas podržali svojim dolaskom. Zahvaljujemo i sponzorima i donatorima koji su nam financijski pomogli u obilježavanju Hrvatskog dana šećerne bolesti i svim aktivnostima koje smo proveli tijekom svibnja. Hvala i medijima koji nas redovito prate i na taj način informiraju javnost o svemu što Hrvatski savez dijabetičkih udruga radi.