Međunarodna dijabetička federacija – IDF

International diabetes federation – IDF (Međunarodna dijabetička federacija) je globalni zastupnik prava osoba sa šećernom bolešću i u uskoj je svezi sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom – WHO, i Pan American Health Organization – PAHO.

Međunarodna dijabetička federacija (IDF) predstavlja globalnu komunikaciju milijuna ljudi sa šećernom bolešću i onih koji osiguravaju njihovu skrb u 130 zemalja širom svijeta, grupiranih u 7 IDF regija, pri čemu se nastoji provoditi epidemiološko praćenje i evidencija.

a) Organizacija IDF – a

Međunarodna dijabetička federacija je krovna udruga nacionalnih saveza osoba sa šećernom bolešću koja danas ima 130 članica – nacionalnih udruga diljem svijeta grupiranih u 7 IDF regija.

b) Članstvo

Ova organizacija udružuje laike i zdravstvene djelatnike u zajedničkom interesu – poboljšanju zdravlja svojih članova. Masovnost udruživanja po nacionalnim udrugama razlikuje se i uvelike ovisi o razvijenosti pojedinih zemalja članica i njihovoj unutarnjoj organizaciji.

c) Aktivnosti i rad IDF – a

IDF potiče nacionalne udruge na aktivan odnos u cijelom nizu značajnih pitanja:

– ostvarivanja ljudskih prava osoba sa šećernom bolešću
– sudjelovanja u donošenju zakona u svezi sa šećernom bolešću 
– iniciranja znanstvenih istraživanja i novih modela liječenja
– organiziranja međunarodnih skupova
– organiziranja obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti, itd.


Glavni zadatak IDF – a i nacionalnih udruga članica je rad na unaprjeđenju življenja osoba sa šećernom bolešću.