Svjetski dan šećerne bolesti 14 studenog

Povodom Svjetskog dana šećerne bolesti koji se obilježava 14. studenoga, Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac KB Merkur omogućit će dodatne termine za preglede osoba sa šećernom bolešću. Ondje će se, u tjednu od 11. do 15. studenoga ove godine, moći obaviti ultrazvuk štitnjače, ultrazvuk srca, ergometrija, EMNG, doppler karotida, AB index, doppler perifernih arterija, OCT i fotofundus.

– Za sve navedene preglede i pretrage otvorili smo slobodne termine za naručivanje u Središnjem sustavu za naručivanje. Na taj način želimo osobama oboljelima od šećerne bolesti omogućiti veću dostupnost specijalističkih pregleda i pretraga za procjenu kroničnih komplikacija šećerne bolesti. Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac, kao referentni centar za šećernu bolest Ministarstva zdravstva, želi omogućiti oboljelima od šećerne bolesti sveobuhvatnu skrb, koja osim regulacije šećerne bolesti uključuje i zbrinjavanje kroničnih komplikacija. Ovim putem želim pozvati sve oboljele kojima je potreban pregled ili neka od navedenih dijagnostičkih pretraga da se u dogovoru s obiteljskim liječnikom naruče i dođu u Sveučilišnu kliniku Vuk Vrhovac KB Merkur, kaže doc. dr. sc. Dario Rahelić, predstojnik klinike.

Iskoristite ovu jedinstvenu prigodu i otiđite na pregled!