Inzulinske pumpe na listi pomagala HZZO-a

HZZO je na liste pomagala stavio inzulinske pumpe, koje je do sada nabavljao isključivo putem javne nabave, te druge uređaje za isporuku inzulina, na koje će osigurane osobe moći ostvarivati pravo u skladu s utvrđenom medicinskom indikacijom i prema kriterijima koji su stručno definirani. Prema HZZO-u u svom priopćenju „cilj je osiguranje još veće dostupnosti ovih pomagala oboljelima kod kojih će njihova primjena doprinijeti prevenciji dugoročnih, kroničnih komplikacija šećerne bolesti“. Primjena inzulinskih pumpi poboljšava glukoregulaciju i smanjuje udio hipoglikemija kao i glukovarijabilnost.

Upravno vijeće HZZO-a donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje su stupile na snagu 1. ožujka 2022. Do donošenja ovih Odluka, inzulinske pumpe su se nabavljale isključivo putem javne nabave ili, u manjem broju slučaja, kupnjama iz pojedinačnih bolničkih proračuna kada im pumpe iz javne nabave nisu dodijeljene ili ih je količinski bilo premalo.

Na listama ortopedskih pomagala HZZO-a od 01. ožujka nalaze se tri inzulinske pumpe. Na Osnovnu listu pomagala uvrštena je Medtronic 640G inzulinska pumpa, a na Dodatnu listu Medtronic 780G te Omnipod DASH sustav koji se sastoji od Omnipod DASH startnog seta i Omnipod DASH Poda.

Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti tipa 1, indikaciju za primjenu pomagala može postaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz jedne od navedenih ugovornih bolničkih zdravstvenih ustanova (KBC Zagreb, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek, KBC Sestre milosrdnice i KB Merkur), koji pomagalo i propisuje na Potvrdu o pomagalima za šećernu bolest, a koji se bavi liječenjem šećerne bolesti i ima mogućnost provesti edukaciju bolesnika.

Reevaluacija ishoda primjene pomagala obvezno se provodi najmanje jedanput svakih 6 mjeseci, a provodi ju bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije koji je dao preporuku za pomagalo ili bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz druge ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji se bavi liječenjem šećerne bolesti.

Kod preporuke obvezno se u nalazu mora obrazložiti razlog za postavljanje indikacije za početak, a kasnije i za nastavak korištenja pomagala.

Predloženo i propisano pomagalo odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda, uz prethodno odobrenje Stručnog povjerenstva za inzulinske pumpe Zavoda, osiguranim osobama koje zadovoljavaju kriterije i kojima je pomagalo preporučeno u skladu sa stručnim smjernicama Referentnog centra za šećernu bolest i Referentnog centra za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes Ministarstva zdravstva.

Za svako odobrenje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku i drugu potrebnu dokumentaciju osnovom koje nadležni bolnički doktor iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove daje preporuku za primjenu pomagala, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama, ako se radi o nastavnom propisivanju.

Osigurana osoba kojoj je Stručno povjerenstvo Zavoda odobrilo primjenu pomagala ostvaruje pravo i na potrošni materijal, uz uvjet da se pomagalo koristi u skladu s uputama i da se obavljaju redoviti kontrolni pregledi kod odgovarajućeg sub/specijaliste svakih 6 mjeseci.

Izvor: Časopis Dijabetes – SLATKI ŽIVOT