HALO HALO info tel. 06.listopada

u 𝘂𝘁𝗼𝗿𝗮𝗸 𝟬𝟲. 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗮𝗱𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟬. 𝗼𝗱 𝟭𝟳.𝟬𝟬 𝗱𝗼 𝟭𝟵.𝟬𝟬 𝘀𝗮𝘁𝗶 na našem besplatnom Info telefonu 𝟬𝟭/𝟱𝟱𝟯𝟬 𝟱𝟬𝟯 možete razgovarati sa 𝗱𝗿. 𝘀𝗰. 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻𝗼𝗺 𝗩𝗿𝗮𝗯𝗲𝗰, 𝗱𝗿. 𝗺𝗲𝗱., 𝗼𝗳𝘁𝗮𝗹𝗺𝗼𝗹𝗼𝗴𝗼𝗺 iz SK “Vuk Vrhovac” KB Merkur.

Trebate li savjet o očnim promjenama kao komplikacijom šećerne bolesti, posebice dijabetičkoj retinopatiji i dijabetičkoj makulopatiji te prevenciji, liječenju i terapijskim mogućnostima, nazovite.

Nazovite besplatnu telefonsku liniju HSDU-a i iskoristite jedinstvenu priliku za dobivanje stručnog savjeta ili preporuke putem telefona. Razgovor s liječnikom ili drugim stručnjakom s područja dijabetesa je u potpunosti anoniman, možete se predstaviti samo ako želite.

Javite se svakako, liječnici i drugi stručnjaci na našem besplatnom Info telefonu tu su za vas. HSDU je ovu posebnu telefonsku liniju uveo kao dodatnu pomoć i savjetovanje za osobe sa šećernom bolešću, članove njihovih obitelji, prijatelje i sve ostale koji žive s dijabetesom ili se žele informirati.