Hrvatski dan šećerne bolesti sa sloganom Zajedno smo jači

Pripremila: dr. sc. Zrinka Mach, mag. soc. geront.

Hrvatski savez dijabetičkih udruga u suradnji s Hrvatskim društvom za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a i Društvom za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a kao i drugim stručnim društvima i relevantnim institucijama obilježava Hrvatski dan šećerne bolesti nizom aktivnosti kako bi podsjetili javnost na učestalost šećerne bolesti te važnost prevencije, ranog otkivanja šećerne bolesti, njezinog pravovremenog liječenja kao i usvajanja zdravih životnih navika te sprječavanja i odgađanja kroničnih komplikacija.

Šećerna bolest predstavlja velik javnozdravstveni problem zbog kontinuiranog porasta broja osoba sa šećernom bolešću. Prema podatcima CroDiab Registra osoba sa šećernom bolešću, u 2022. godini u Hrvatskoj je registrirano 388.213 osoba s dijagnozom šećerne bolesti. Budući da oko 40% osoba sa šećernom bolešću nema postavljenu dijagnozu bolesti, procjenjuje se da je ukupan broj oboljelih od dijabetesa oko 700.000.

Hrvatski savez dijabetičkih udruga (HSDU) osnovan je 1954. godine i okuplja 44 udruge/društva osoba sa šećernom bolešću diljem Republike Hrvatske te ove godine obilježava sedamdeset godina svoga postojanja. Cilj HSDU-a je poboljšanje zaštite prava i skrbi osoba sa šećernom bolešću te ostvarivanje što bolje i jednako dostupne zdravstvene i socijalne zaštite oboljelih od dijabetesa. Hrvatski savez dijabetičkih udruga skrbi o osobama sa šećernom bolešću, a u suradnji sa stručnim društvima sudjeluje u prevenciji i edukaciji osoba sa šećernom bolešću, članova njihovih obitelji kao i opće populacije.

Tijekom posljednjih nekoliko godina HSDU organizira javnozdravstvene inicijative kako bi senzibilizirali javnost, aktivirali donositelje odluka u zdravstvu i mobilizirali stručnu javnost da zajedno sa Savezom rade na osiguravanju boljih ishoda liječenja osoba sa šećernom bolešću.

Ove godine Hrvatski savez dijabetičkih udruga u sklopu obilježavanja Hrvatskog dana šećerne bolesti prigodno će obilježiti i sedamdesetu obljetnicu svoga osnutka.

Kako bismo se lakše suočili sa šećernom bolešću i uspješno se s njom nosili važno je da nismo sami, stoga je slogan ovogodišnjeg obilježavanja Hrvatskog dana šećerne bolesti Zajedno smo jači.

Za dobru kontrolu bolesti osoba s dijabetesom mora biti motivirana i suradljiva. Među svima onima koji sudjeluju u liječenju, osoba sa šećernom bolešću je najvažniji član tima jer živi sa svojom bolešću svaki dan, zna kako se osjeća i što je sve u mogućnosti učiniti u brizi za svoje zdravlje.

Osim zdravstvenog tima, važnu ulogu u skrbi osobe sa šećernom bolešću ima obitelj. Osobe sa šećernom bolešću trebaju potporu svojih obitelji, ali da bi članovi obitelji mogli biti potpora treba im pomoć u razumijevanju rizičnih čimbenika, znakova i simptoma dijabetesa kao i usvajanja zdravih životnih navika.

Za osobe sa šećernom bolešću dobro je biti uključen u neku od udruga/društava osoba s dijabetesom kako bi razmijenili iskustva s onima koji imaju iste probleme i saznali kako drugi žive sa šećernom bolešću. Udruge su mjesta gdje se oboljeli mogu educirati o svojoj bolesti i kako provoditi svakodnevnu brigu o sebi da bi se izbjegle komplikacije i omogućio kvalitetan život.

Samo ujedinjeni možemo utjecati na javne politike, pozicionirati se kao ravnopravan partner među dionicima koji sudjeluju u skrbi osoba sa šećernom bolešću i sudjelovati u promjenama koje osiguravaju kvalitetan i dostojan život svakoj osobi sa šećernom bolešću.

Stoga #pokrenise jer #zajednosmojači.

HDSB-Plakat