Ljetni edukativno rekreacijski kamp za djecu i mlade

HSDU već dugi niz godina organizira i pomaže u financiranju medicinske rehabilitacije s terapijskom edukacijom djece i mladih sa šećernom bolešću (ljetni kamp). Kamp se odvija uz pratnju iskusne medicinske ekipe u trajanju od 10 dana. Boravak se svake godine organizira za tridesetak djece sa šećernom bolešću s nastojanjem da se obuhvate sva novooboljela djeca u Hrvatskoj. Nakon njihova tri uzastopna boravka u kampu, uspjesi daljnjeg liječenja su izrazito poboljšani, prema podacima o svakodnevnom liječenju, radnoj sposobnosti, te duljini života oboljele djece. 

Crikvenica- ljetni kamp